Redakcija
2599 Articles0 Comments

Vasko Popa – Pre igre

Zažmuri se na jedno oko Zaviri se u sebe u svaki ugao Pogleda se da nema eksera, da nema lopova Da nema kukavičjih jaja. Zažmuri se i na drugo oko Čučne se pa se skoči Skoči se visoko, visoko, visoko …

17 + 1 kul filmskih likova

Šta je “kul”? Šta znači biti “kul”? Nećemo ići predaleko i zadovoljićemo se prevodom riječi i kratkom konstatacijom. Neka nam bude dovoljno da na izvornom, engleskom, jeziku ri…