17 + 1 kul filmskih likova

Šta je “kul”? Šta znači biti “kul”? Nećemo ići predaleko i zadovoljićemo se prevodom riječi i kratkom konstatacijom. Neka nam bude dovoljno da na izvornom, engleskom, jeziku ri…